Bekkentherapie bij kinderen

De KinderBekkenMethode®

De KinderBekkenMethode® is een onderzoek-en behandelmethode van ongeveer 5 a 6 afspraken.

Bij de eerste afspraak vindt een intakegesprek plaats waarbij meetlijsten worden beoordeeld. Voorafgaand aan de eerste afspraak krijgt u als ouders meetlijsten om in te vullen, welke u meebrengt naar deze afspraak. De eerste afspraak vindt plaats met beide ouders en dus zonder uw kind, of met een van de ouders met een toestemmingsformulier.

Bij de vervolgafspraken is uw kind van harte welkom in mijn praktijk!

Ik neem de tijd om kennis te maken met uw kind, zodat uw kind de aandacht en ruimte krijgt om even te wennen. Vervolgens vindt een aanvullend (lichamelijk) onderzoek plaats. U wordt bij de eerste afspraak uitgebreid geïnformeerd, zodat u toestemming voor het onderzoek kunt geven en uw kind kunt voorbereiden.

Het onderzoek

Waaruit zou het lichamelijk onderzoek kunnen bestaan?

 • Beoordeling van houding en beweging van uw kind (spier- en neurologische functie)
 • Beoordeling van de stand van de wervelkolom- het bekken en de benen
 • Beoordeling van de ademhaling en het buikgebied evt. met behulp van echografie
 • Beoordeling van de bekkenbodem, uitwendig (inspectie van de bekkenbodem ter beoordeling van de anatomie en functie)
 • Plasmeting (uroflowmetrie). Door te plassen op een speciaal toilet kan de blaas- en bekkenbodem functie worden beoordeeld. Na afloop vindt altijd een echometing plaats om te beoordelen of de blaas leeg is na het plassen(residu)

Na het onderzoek worden de bevindingen met u besproken.

U verneemt of uw kind bij mij aan het juiste adres is voor behandeling en waar de behandeling uit zal gaan bestaan.

Het kan zijn dat ik uw toestemming vraag voor het opvragen van aanvullende informatie en/of uw kind verwijs voor aanvullende diagnostiek naar de arts/ kinderarts. Al mijn bevinden zullen met u, en met uw toestemming, met de arts/kinderarts worden gecommuniceerd.

De behandeling

De bekkentherapeutische behandeling zou kunnen bestaan uit:

 • Uitleg over de klachten en de mogelijke oorzakelijke factoren
 • Inzicht in de werking van de blaas- darm in relatie tot de bekkenbodem(klachten) en zindelijkheid(problematiek)
 • Gerichte adviezen (plan van aanpak voor thuis) o.a. toiletstructuur, toilethouding, drinken e.d.
 • Gerichte training en oefeningen, oefeningen van de toilethouding- techniek- en gedrag Bekkenbodemoefeningen, aan- en ontspanningsoefeningen.
 • Instructie en training bij angst en beperkende gedragsfactoren
 • Tussentijdse metingen, meetlijsten- echo- plasmeting en evaluatie.

De behandelfase bestaat uit ongeveer 4 behandelingen.
De laatste afspraak is een afrondend gesprek met beide ouders en uw kind (diploma-uitreiking).

Verwijzing en vergoeding

Verwijzing en vergoeding

Bekkenbodemklachten komen bij kinderen veel voor. Bij deze klachten worden de bekkenbodemspieren vaak verkeerd gebruikt en kunnen klachten wisselend zijn en steeds weer terugkomen.

De KinderBekkenMethode® bestaat uit een gespecialiseerde aanpak voor kinderen met plas- en poepproblemen. Hierbij worden medische en gedragsmatige factoren gecombineerd waardoor resultaten op korte en langere termijn worden behouden. Bekkentherapie bij kinderen is sinds enkele jaren direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts/kinderarts niet noodzakelijk is.

Na het bekkentherapeutisch onderzoek is er wel, met uw toestemming, schriftelijk en/of telefonisch contact met de huisarts/kinderarts. Bekkentherapie bij kinderen wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor aanvullende informatie en vragen over vergoeding adviseer ik u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

KinderBekkenOuderGesprek®

Het KinderBekkenOuderGesprek® is een gesprek (evt. online) met ouders die tegen specifieke problemen aanlopen bij de zindelijkheid van hun kind. 
In een uur durend consult wordt u als ouder(s) begeleidt met specifieke uitleg over de zindelijkheidsontwikkeling met gerichte tips, aanpak en adviezen om uw kind bij de zindelijkheid te begeleiden.

Voorafgaand aan het KinderBekkenOuderGesprek® gesprek vullen de ouders een vragenlijst en specifiek meetlijsten in. Indien bij de beoordeling van deze lijsten bekkenbodem- of zindelijkheidsproblematiek wordt vastgesteld krijgen ouders het advies een afspraak voor hun kind te maken in mijn praktijk. Hierbij zal worden vastgesteld of onderzoek, behandeling of verwijzing naar een huisarts/kinderarts geïndiceerd is.  

Ilse van Kesteren-bekken-praktijk-pijn-bekken expert
Bekken Expert Centrum Voorhout Roelofarendsveen

U bent van harte welkom in mijn praktijk.

Bekken Expert Centrum Voorhout Roelofarendsveen

Bekken Expert Ilse van Kesteren

Voorhout (teylingen) & Roelofarendsveen

06 - 219 122 17

info@bekkenexpert.nl

Bleihof 19 2215 XS Voorhout

Stationsstraat 2 2371 SH Roelofarendsveen